Buying property in the Netherlands

088 ‑ 430 30 38

Taxateur bij aankoop Nederlandse woning

Taxatie

Een taxatie is een schatting van de (verkoop)waarde van een woning. Deze wordt door een deskundige (taxateur) uitgevoerd en vastgelegd in een taxatierapport. Dit betreft in de meeste gevallen een lokale taxateur, die op de hoogte is van de lokale waarde. Daarnaast worden factoren meegenomen zoals oppervlakte, staat waarin de woning verkeert en type woning.

Waarom doet de aankoopmakelaar dit niet?

De reden dat wij hebben gekozen voor het inschakelen van een onafhankelijke taxateur bij het aankoopproces is dat deze taxateur niet betrokken is in het proces en daarom geheel objectief een waarde-oordeel kan geven. Het gevaar bestaat dat wanneer de makelaar zelf de woning gaat taxeren, deze dat niet meer onbevooroordeeld kan doen. Om dit te voorkomen schakelen wij bij het taxeren van de woning een lokale taxateur in.

Hypotheek

Naast de onderhandeling, is een taxatierapport tevens wenselijk voor het verkrijgen van een hypotheek. Vaak moet dit taxatierapport voor geldverstrekkers aan verschillende eisen voldoen. Wanneer de taxateur ingeschreven staat bij een van de drie registers NRVT, CRMT of het SCVM en als het rapport voldoet aan de eisen van het model taxatierapport financiering woonruimte, dient de geldverstrekker akkoord te gaan. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de taxateur die wij inschakelen aan deze eisen voldoet.