Buying property in the Netherlands

088 ‑ 430 30 38

Notaris bij aankoop Nederlandse woning


Een notaris legt de overeenkomst tussen verschillende partijen rechtsgeldig af. Een notaris is verplicht de belangen van beide partijen te behartigen en hij/zij dient te voorkomen dat onevenwichtige afspraken worden gemaakt. Hij/zij wijst af wat wettelijk gezien niet mag en legt eventuele oplossingen voor. Hij/zij is verplicht cliënten te wijzen op juridische, financiële en fiscale gevolgen.

Tekenen koopovereenkomst

Voor het tekenen van de koopovereenkomst ga je samen met de aankoopmakelaar en verkoper naar het kantoor van de notaris. De bepalingen van de overeenkomst worden dan notarieel vastgelegd. Wanneer de akte wordt ondertekend, moet de koopprijs en de kosten verbonden aan de akte worden betaald door middel van een bankcheque, of door het laten zien van het bewijs van overschrijving.